ordinační doba a kontakt

ORDINAČNÍ DOBA

POZOR – dovolená (lékař) 8. – 19. 7. 2024

(akutní případy: MUDr. Hamouzová, Politických vězňů 508/20, Beroun,  tel. 311 746 299)

(dovolená (sestra) 12. 6. – 25. 6. 2024 a 8. 7. – 12. 7. 2024)

PO 11:00 – 18:00

       (akutní 12:00-14:00)

ÚT 08:00 – 14:00

       (akutní 08:00-10:00)

ST 12:00 – 18:00

       (akutní 12:00-14:00)

ČT 08:00 – 14:00

       (akutní 12:00-14:00)

PÁ 08:00 – 13:00

       (akutní 08:00-10:00)

Aby bylo možné dodržet časový harmonogram, prosíme, objednávejte se. Máme vyčleněné sloty pro velmi akutní případy během celé ordinační doby (volejte 311 670 390). V případě, že jste ohroženi na životě, volejte 155.

Akutní péče zahrnuje diagnostiku (klinické a laboratorní vyšetření na místě), ev. návrh a plán dalších vyšetření a terapie (vystavení e-rp, poučení), vč. veškeré administrace (propustka, vystavení PN, vypsání žádanky, stanovení kontroly), případně transport do nemocnice a pod. Vhledem k epidemiologické situaci jsme omezení na krátké časové okna (5-10 min), která v některých případech nemohou být dodržena. Prosíme všechny akutní pacienty o trpělivost a toleranci, dodržování protiepidemiologických opatření (rozestupy, roušky, dezinfekce) a nezneužívání prostoru na neakutní případy (chronická medikace, a pod.). 

Na odběry je nutné se objednat. Přijďte na lačno (od půlnoci bez jídla, pít můžete čistou vodu bez cukru). V případě, že součástí odběrů je lipidogram (hladina krevních tuků, cholesterol), doporučujeme lehkou večeři, resp. 12 hodin před odběrem vynechat tučné jídlo (ořechy, sýry, máslo, smažené, brambůrky!). Pokud je součásti vyšetření rozbor moči, přineste moč čerstvou: nejlépe ráno po osprchování genitálii čistou vodou zachyťte střední proud první ranní moči (ani začátek proudu, ani konec, bez přerušení močení). Moč přinesená po 9. hodině bude vyšetřena pouze orientačně (indikačním papírkem).

Do poradny je nutné se objednat. Noste prosím zprávy z odborných ambulancí, hospitalizace, diabetici průkazky diabetika. Odběry provedeme cca týden předem, nebo v některých případech na místě, či podle situace. Chcete-li současně vystavit posudek např. pro řízení, objednejte se raději do bloku s prevencemi/posudky, vzhledem k časové náročnosti administrativního úkonu. Děkujeme za pochopení.

Na prevence je nutné se objednat. Prosím nechoďte, pokud máte známky přenosného onemocnění (teplota, vyrážka, kašel, rýma), aby jste neohrozili další pacienty v čekárně. Na odběr k prohlídce můžete jít předem, pokud je potřeba větší rozsah laboratorních vyšetření, než je hrazeno z veřejného pojištění, je lepší odložit odběry po prohlídce. Připravte si seznam léků a aktuální údaje o rodinné a osobní anamnéze, včetně operací a alergií. 

Potřebujete-li vypracovat posudek, vyžadujeme předem kompletně vyplněné formuláře a aby pacient byl objednaný. V ordinaci není z časových důvodů možné posudek vyplňovat a nevyplněný posudek, nebo posudek bez adekvátních náležitostí není možné potvrdit (není platný). Máte-li problém, můžete se objednat k sestře, ráda Vám poradí. Dle legislativy je na uzavření posudku 10 denní lhůta, která začíná běžet od dodání posledního vyžádaného dokumentu. Z tohoto důvodu se prosím objednávejte v dostatečném časovém předstihu. Formuláře zasílejte mailem: sestra@kollmed.cz. 

Kde NÁS NAJDETE

Poliklinika Králův Dvůr, 3.patro

ordinační doba a kontakt

Prosíme pacienty aby dodržovali čas objednání. Vaše online objednávky, rezervace a lhůty prohlídek, včetně správy receptů a očkování sledujte zde (pouze pro pacienty s registrovaným e-mailem).

Žádost o registraci – kontaktní formulář

 

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

Akutní pacienti

11:00 – 18:00

08:00 – 14:00

12:00 – 18:00

08:00 – 14:00

08:00 – 13:00

po, st, čt: 12:00-14:00,
út, pá: 08:00-10:00

Telefon:
311 670 390

 

Email:
sestra@kollmed.cz