ceník


CENÍK

služeb nehrazených ze zdravotního pojištění dle zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování


Vypracování lékařského posudku:


zdravotní způsobilost v rámci pracovně lékařských služeb dle smlouvy (více zde)

       600,- – 1500,-


zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla (formuláře)

       500,-*


jiná profesní/hobby zdravotní způsobilost (zbrojní průkaz, vůdce plavidla, výkon myslivosti, rybářská stráž, hasiči, svářeči, potravinářský průkaz…)

       700,-*


zdravotní způsobilost ke studiu, brigádě, sportu, před nástupem do domova důchodců

       200,-*


Administrativní úkony


výpis ze zdravotní dokumentace (potvrzení přineseného formuláře za příplatek +200,-Kč)

       400,-*


zpracování administrativy pro pojišťovnu, odškodnění pracovního úrazu (bolestné)

       500,-


vystavení / potvrzení průkazu (potravinářský, svářečský, mezinárodní očkovací)

       300,-


vystavení duplikátu již vystaveného dokumentu, certifikátu a pod. 

       100,-


vystavení potvrzení pro ÚP (rekomendace, neschopnost uchazeče plnit své povinnosti, …)

       100,-


skenování dokumentace, bezkontaktní předání (mailem, datovou schránkou)

       20,-


kopie stránky ze zdravotní dokumentace 

       5,-


Vyšetření / ošetření na žádost pacienta


předoperační vyšetření (včetně odběrů, bez EKG a ceny za laboratorní vyšetření)

       500,-*


kompletní lékařské vyšetření před nástupem na lázeňskou léčbu (bez EKG)

       300,- 


kompletní nebo cílené vyšetření pacienta bez veřejného zdravotního pojištění (á 15 minut)

       300,- 


EKG, INR, TOKS, MiniCOG, CRP, streptest, glykémie – provedení, popis, interpretace, zpráva

       200,-


odběry krve (cena za laboratorní stanovení dle ceníku k nahlédnutí u sestry)

       zdarma


analgetická opich zad, kloubů

       200,-


kineziotaping – aplikace pružných pásek k úlevě od bolesti, zánětu, přetížení

       200,-


očkování – aplikace vakcíny (není zahrnutá cena vakcíny – ta se mění dle dodavatele)

       zdarma


* sleva 200,- Kč pro všechny, kteří mají provedenou preventivní prohlídku (lze se objednat zde)

Prosíme pacienty aby dodržovali čas objednání. Vaše online objednávky, rezervace a lhůty prohlídek, včetně správy receptů a očkování sledujte zde (pouze pro pacienty s registrovaným e-mailem).

Žádost o registraci – kontaktní formulář

 

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

Akutní pacienti

11:00 – 18:00

08:00 – 14:00

12:00 – 18:00

08:00 – 14:00

08:00 – 13:00

po, st, čt: 12:00-14:00,
út, pá: 08:00-10:00

Telefon:
311 670 390

 

Email:
sestra@kollmed.cz